Política de privacitat

Serveis Mèdia i Festagenda està compromesa amb la protecció i seguretat de les dades de caràcter personal que els usuaris o visitants d’aquest lloc web ens puguin facilitar. Aquesta Política de Privacitat té per objectiu informar als usuaris i visitants del nostre lloc web de tot el relatiu a la recollida i tractament de les seves dades personals per Serveis Mèdia i Festagenda.

Serveis Mèdia i Festagenda es reserva el dret a modificar i/o actualitzar aquesta política de forma periòdica, amb la finalitat d’adaptar-la a la legislació aplicable a cada moment, així com a les pràctiques legítimes de Serveis Mèdia i Festagenda En tot cas, el contingut de la nova política serà publicada al lloc web i estarà disponible permanentment pels usuaris i visitants del mateix. Es recomana als usuaris i visitants que llegeixin i consultin aquesta Política de Privacitat cada vegada que accedeixin a aquest lloc web.

#1 Com recull Serveis Mèdia i Festagenda les dades personals?

Serveis Mèdia i Festagenda recull la informació de l’usuari o visitant d’aquest lloc web en diferents moments:

En el moment de la seva inscripció com a usuari registrat, mitjançant l’emplenament per la seva part d’un o més formularis electrònics habilitats a l’efecte en aquest lloc web. Aquesta identificació permetrà posteriorment a l’usuari registrat accedir o utilitzar determinats continguts o serveis oferts en aquest lloc web.

Durant la navegació pel lloc web, mitjançant el registre de la seva direcció IP.

Quan l’usuari o visitant es comunica amb Serveis Mèdia i Festagenda mitjançant l’enviament d’un correu electrònic.

#2 Per a què s’utilitzen les dades personals?

Formulari de dades personals

A cadascun dels formularis en els que es recullen dades de caràcter personal, l’usuari rebrà informació detallada sobre el tractament de les seves dades, la seva finalitat, els possibles destinataris de la informació, el caràcter obligatori o facultatiu de les seves respostes a les preguntes que li siguin plantejades i, en general, de totes les mencions requerides per la legislació aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Els camps marcats amb un asterisc (*) al formulari de registre a emplenar per l’usuari són necessaris i obligatoris per atendre la seva petició, essent voluntaria la inclusió de dades en els camps restants. La negativa de l’usuari a facilitar la informació requerida en els camps obligatoris facultarà Serveis Mèdia i Festagenda a no atendre la petició.

Enviament d’un correu electrònic

Les dades personals (incloent sense caràcter limitatiu la seva direcció de correu electrònic) que l’usuari o visitant d’aquest lloc web ens faciliti mitjançant l’enviament d’un correu electrònic, seran incorporades a un fitxer del qual n’és titular i responsable Serveis Mèdia i Festagenda, amb l’objectiu d’atendre la seva petició, així com per enviar-li informació de contingut comercial o promocional sobre productes, serveis, notícies o esdeveniments relacionats amb Serveis Mèdia i Festagenda, per qualsevol mitjà inclòs el correu electrònic. No obstant l’anterior, aquest consentiment té el caràcter de revocable, pel qual si l’usuari no desitja que el tractament de les seves dades es realitzi amb la finalitat indicada, o desitja exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació o oposició, haurà de dirigir-se per escrit a Serveis Mèdia i Festagenda, Departament d’Administració, adjuntat fotocòpia del seu DNI o document d’identificació equivalent, a Serveis Mèdia i Festagenda, Galceran de Requesens, Escala C, 3r 1a 17251 Calonge i Sant Antoni.

#3 Com he d’actualitzar les meves dades personals?

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a Serveis Mèdia i Festagenda a través d’aquest lloc web, bé mitjançant l’emplenament del corresponent formulari o bé mitjançant l’enviament d’un correu electrònic, són vertaderes, correctes, actuals i completes, i es fa responsable de comunicar a Serveis Mèdia i Festagenda qualsevol modificació o actualització de les mateixes. Per a fer-ho, hauran de comunicar per escrit a Serveis Mèdia i Festagenda qualsevol modificació o actualització de les seves dades, enviant una carta, adjuntant fotocòpia del seu DNI o document d’identificació equivalent, a Serveis Mèdia i Festagenda, Galceran de Requesens, Escala C, 3r 1a 17251 Calonge i Sant Antoni.

#4 Quan es considera que he autoritzat a Serveis Mèdia i Festagenda per al tractament de les meves dades?

Des del moment en que ens envies les teves dades personals, mitjançant l’emplenament dels formularis electrònics o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic, ens autoritzes expressament a tractar les teves dades personals, amb les finalitats descrites a peu de cada formulari i/o en aquesta Política de Privacitat.

Igualment, l’accés o la utilització d’aquest lloc web implicarà l’acceptació íntegra d’aquesta Política de Privacitat per l’usuari o visitant, així com el seu consentiment i autorització per a la recollida, tractament i comunicació de les seves dades personals amb les finalitats descrites a aquesta Política de Privacitat.

#5 Aplicació de control d’accés KoobinAccess per iOS i Android

L’aplicació de control d’accés KoobinAccess té per objectiu permetre la lectura de codis d’entrades per a concedir l’accés dels espectadors a un esdeveniment. La càmera del dispositiu s’utilitza únicament per a fer la lectura de codis i, en cap cas, es capten imatges ni s’emmagatzema cap tipus d’informació de manera temporal o permanent.

Anar amunt